Tjänster

Two hands using a scale ruler on a set of blueprints

VENTILATIONSENTREPRENAD & PROJEKTERING

Välkommen till Ermes, din partner för ventilationsentreprenad och projekteringstjänster av högsta kvalitet. Vi är specialister inom branschen och erbjuder skräddarsydda lösningar för både stora och projekt. Vår expertis sträcker sig över hela spektrumet av ventilationssystem. Oavsett om det är nyinstallationer, renoveringar eller underhåll av befintliga ventilationssystem är vi är för att säkerhetsställa att din anläggning fungerar optimalt.

FTX Ventilation system installed inside the building

FTX-INSTALLATION Tjänster

Vi tar hand om hela processen kring FTX-installationen, från början till slut. Från att förbereda och skicka in föranmälan för startlov till kommunen till den färdiga installationen – vi tar hand om allt. Med oss vid rodret kan beställaren luta sig tillbaka och känna lugn, medan vi tar hand om alla kontakter och pappersarbete med kommunen för att säkerställa en smidig och problemfri installation.

Utöver att hantera hela processen för nyinstallationer av FTX-system, erbjuder vi även kompletteringstjänster för befintliga system. Oavsett om det handlar om uppgraderingar, underhåll eller förbättringar, kan beställaren lita på oss för att komplettera och optimera deras befintliga FTX-system

A paper with a lot of tick marks lying with the pen

OVK

Vi utför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) för alla typer av byggnader och fastigheter. Vår expertis sträcker sig till att säkerställa att ventilationssystemen uppfyller de nödvändiga kraven och standarderna för att säkerställa optimal luftkvalitet och effektiv ventilation.

Utöver att utföra OVK erbjuder vi även våra tjänster för att åtgärda eventuella brister eller fel som resulterat i underkänt OVK. Vårt mål är att identifiera och korrigera dessa problem effektivt och snabbt, för att säkerställa att ventilationen når de krav som ställs och att fastigheten får godkänt vid en ny kontroll.

Oavsett typ eller storlek på fastigheten, strävar vi efter att säkerställa att ventilationssystemet är i överensstämmelse med gällande regler och normer, vilket skapar en hälsosam och trygg inomhusmiljö.

Våra tjänster

RADON Tjänster

Vi specialiserar oss på att reducera radonhalten för våra kunder och har en bevisad framgångshistorik där vi framgångsrikt har minskat radonhalten med över 90%. Genom att tillämpa vår expertis och dedikation skapar vi skräddarsydda lösningar och genomför effektiva åtgärder för att skapa säkra och hälsosamma miljöer. Vårt fokus ligger på betydande minskningar av radonhalten för att säkerställa optimal trygghet och välbefinnande för våra kunder.

Dessutom erbjuder vi radonmätningar för att noggrant kartlägga och bedöma nivåerna av radon i olika miljöer. Genom dessa mätningar kan vi skapa en tydlig bild av situationen och därmed skräddarsy våra lösningar för att effektivt och exakt minska radonhalten till säkra nivåer.

A design of a building with people walking on the side of the road

BOSTADSVENTILATION

Vi är ledande inom bostadsventilation och står redo att tillhandahålla en omfattande lösning som omfattar installation, service, rengöring och reparation av olika typer av aggregat, fläktar och luftbehandlingssystem. Vår expertis sträcker sig långt för att säkerställa optimal luftkvalitet och effektiv ventilation.

Våra tjänster sträcker sig bortom bostäder och inkluderar alla typer av byggnader. Oavsett om det är kommersiella lokaler, kontorsutrymmen, industrianläggningar eller kulturhistoriska byggnader, är vi välutrustade och erfarna för att hantera ventilationssystem i olika byggnadsmiljöer.

Vi är stolta över vår förmåga att anpassa våra lösningar efter varje specifik miljö och behov. Vår målsättning är att säkerställa att varje byggnad har en effektiv och pålitlig ventilation som skapar en hälsosam, behaglig och produktiv inomhusmiljö för dess användare, oavsett byggnadens syfte eller storlek. Det är också en av våra berömda tjänster.

OVK ventilation in the kitchen - Våra tjänster

VENTILATIONSFLÄKTAR

Vi är experter på hantering av olika typer av ventilationsfläktar och erbjuder en omfattande service som inkluderar byte, reparation, installation och felsökning. Oavsett om det handlar om köksfläktar, takfläktar, kanalfläktar, PAX-fläktar, frånluftsfläktar eller aggregatsfläktar, så tar vi hand om dem.

Vår specialisering sträcker sig över hela spektrat av ventilationsfläktar, vilket innebär att vi har kunskapen och erfarenheten för att säkerställa att varje fläkt fungerar optimalt. Vi byter ut äldre eller defekta fläktar, reparerar dem vid behov, installerar nya enheter och genomför noggranna felsökningar för att säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Oavsett vilken typ av ventilationsfläkt det gäller, kan vårt dedikerade team säkerställa att den är i toppskick för att bidra till en effektiv och pålitlig ventilation i din bostad, verksamhet eller annan typ av fastighet