BRF – OVK

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) – För er Förening

En Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är av yttersta vikt för att säkerställa att ett byggnads ventilationssystem fungerar korrekt och uppfyller de nödvändiga säkerhets- och hälsokraven. Genom att genomföra en OVK kan man garantera en god inomhusluftkvalitet samt säkerställa att ventilationssystemet är energieffektivt.

OVK är inte bara en juridisk skyldighet enligt lagstiftningen, det är också en grundläggande åtgärd för att säkerställa att boende och användare av byggnaden har tillgång till ren luft av hög kvalitet. Genom att regelbundet utföra OVK kontrolleras ventilationssystemets funktion och kondition för att förebygga eventuella problem eller brister som kan påverka luftkvaliteten.

Den här inspektionen är nödvändig för att upprätthålla en sund inomhusmiljö och för att försäkra att ventilationssystemet är i god kondition. Vidare är en god luftkvalitet inte bara avgörande för bekvämligheten i ett utrymme, utan det kan också ha en direkt inverkan på människors hälsa och välbefinnande.

Genom att prioritera och genomföra en OVK säkerställer man inte bara att man följer lagkraven utan också att man bidrar till en hälsosam, säker och bekväm miljö för alla som vistas i byggnaden.

Så genomför ni Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) Steg för Steg: En enkel guide!

1: Förberedelse och Planering

 1. Kontakta en Certifierad Kontrollant: Börja med att kontakta en certifierad kontrollant eller ett företag som specialiserar sig på OVK. Det är viktigt att välja en pålitlig och auktoriserad kontrollant. Vi på Ermes ventilation & Energi AB har certifierade kontrollanter.
 2. Dokumentation: Samla in all nödvändig dokumentation relaterad till ventilationssystemet, inklusive tidigare OVK-rapporter, ritningar och specifikationer.
 3. Boka Tid för Besiktning: Boka en tid för OVK-besiktningen som passar både kontrollantens schema och föreningens medlemmar.

2: Genomförande av Besiktning

 1. Kontroll av Ventilationssystemet: Kontrollanten genomför en noggrann granskning av hela ventilationssystemet. Detta inkluderar inspektion av kanaler, filter, fläktar, aggregat och övriga delar.
 2. Mätningar och Tester: Kontrollanten utför mätningar och eventuella nödvändiga tester för att säkerställa att systemet fungerar enligt gällande standarder och riktlinjer.
 3. Identifiera Eventuella Fel eller Brister: Om det upptäcks fel eller brister under besiktningen dokumenteras dessa för att kunna åtgärdas.

3: Rapport och Uppföljning

 1. Rapportering: Efter besiktningen sammanställer kontrollanten en rapport som redogör för systemets status och eventuella brister som har upptäckts.
 2. Åtgärder: Om det finns brister eller fel som behöver åtgärdas för att uppfylla kraven, behöver dessa åtgärdas av behörig personal eller företag inom en specificerad tidsram.
 3. Godkännande och Dokumentation: Efter att åtgärderna är utförda och kontrollerade, godkänner kontrollanten systemet och utfärdar en OVK-rapport som dokumentation för att ventilationen är i enlighet med lagkraven.

4: Uppföljning och Underhåll

 1. Regelbunden Underhåll: För att säkerställa att ventilationssystemet fortsätter att fungera effektivt och håller hög standard är regelbundet underhåll viktigt. Det inkluderar rengöring, filterbyten och generellt löpande tillsyn.
 2. Framtida OVK: Planera för framtida OVK-granskningar enligt rekommenderade intervaller för att säkerställa att systemet upprätthåller sin effektivitet och överensstämmer med lagkraven.

Optimera Er Ventilation: OVK, Besiktning för BRF och Expertservice av Ermes Ventilation & Energi

Vi på Ermes är vi specialister på Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) och erbjuder en omfattande service för att säkerställa att ert ventilationssystem håller högsta standard.

OVK-Expertis: Vi genomför OVK för olika typer av fastigheter och är engagerade i att säkerställa att ert ventilationssystem uppfyller alla nödvändiga krav. Om en tidigare OVK blivit underkänd, kan ni lita på oss för att åtgärda eventuella fel eller brister och säkerställa att systemet blir godkänt.

Föreningars Besiktning: Utöver OVK för enskilda fastigheter, erbjuder vi besiktning av bostadsrättsföreningar (BRF) inför kommande OVK. Vår noggranna granskning säkerställer att hela föreningens ventilationssystem är i enlighet med de nödvändiga standarderna.

Ventilationservice: För att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet i era ventilationssystem, erbjuder vi professionell service. Det inkluderar rengöring, underhåll och eventuella reparationer för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Vårt dedikerade team av experter är redo att hjälpa er förening eller fastighet för att säkerställa att ventilationen är i toppskick och överensstämmer med gällande lagkrav.

Kontakta oss idag för att boka en OVK-granskning, ventilationsbesiktning för er BRF eller för att diskutera våra ventilationsservicetjänster.