Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) – För er Förening

En Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) är av yttersta vikt för att säkerställa att ett byggnads ventilationssystem fungerar korrekt och uppfyller de nödvändiga säkerhets- och hälsokraven. Genom att genomföra en OVK kan man garantera en god inomhusluftkvalitet samt säkerställa att ventilationssystemet är energieffektivt.

OVK är inte bara en juridisk skyldighet enligt lagstiftningen, det är också en grundläggande åtgärd för att säkerställa att boende och användare av byggnaden har tillgång till ren luft av hög kvalitet. Genom att regelbundet utföra OVK kontrolleras ventilationssystemets funktion och kondition för att förebygga eventuella problem eller brister som kan påverka luftkvaliteten.

Den här inspektionen är nödvändig för att upprätthålla en sund inomhusmiljö och för att försäkra att ventilationssystemet är i god kondition. Vidare är en god luftkvalitet inte bara avgörande för bekvämligheten i ett utrymme, utan det kan också ha en direkt inverkan på människors hälsa och välbefinnande.

Genom att prioritera och genomföra en OVK säkerställer man inte bara att man följer lagkraven utan också att man bidrar till en hälsosam, säker och bekväm miljö för alla som vistas i byggnaden.

Så genomför ni Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) Steg för Steg: En enkel guide!

1: Förberedelse och Planering

 1. Kontakta en Certifierad Kontrollant: Börja med att kontakta en certifierad kontrollant eller ett företag som specialiserar sig på OVK. Det är viktigt att välja en pålitlig och auktoriserad kontrollant. Vi på Ermes ventilation & Energi AB har certifierade kontrollanter.
 2. Dokumentation: Samla in all nödvändig dokumentation relaterad till ventilationssystemet, inklusive tidigare OVK-rapporter, ritningar och specifikationer.
 3. Boka Tid för Besiktning: Boka en tid för OVK-besiktningen som passar både kontrollantens schema och föreningens medlemmar.

2: Genomförande av Besiktning

 1. Kontroll av Ventilationssystemet: Kontrollanten genomför en noggrann granskning av hela ventilationssystemet. Detta inkluderar inspektion av kanaler, filter, fläktar, aggregat och övriga delar.
 2. Mätningar och Tester: Kontrollanten utför mätningar och eventuella nödvändiga tester för att säkerställa att systemet fungerar enligt gällande standarder och riktlinjer.
 3. Identifiera Eventuella Fel eller Brister: Om det upptäcks fel eller brister under besiktningen dokumenteras dessa för att kunna åtgärdas.

3: Rapport och Uppföljning

 1. Rapportering: Efter besiktningen sammanställer kontrollanten en rapport som redogör för systemets status och eventuella brister som har upptäckts.
 2. Åtgärder: Om det finns brister eller fel som behöver åtgärdas för att uppfylla kraven, behöver dessa åtgärdas av behörig personal eller företag inom en specificerad tidsram.
 3. Godkännande och Dokumentation: Efter att åtgärderna är utförda och kontrollerade, godkänner kontrollanten systemet och utfärdar en OVK-rapport som dokumentation för att ventilationen är i enlighet med lagkraven.

4: Uppföljning och Underhåll

 1. Regelbunden Underhåll: För att säkerställa att ventilationssystemet fortsätter att fungera effektivt och håller hög standard är regelbundet underhåll viktigt. Det inkluderar rengöring, filterbyten och generellt löpande tillsyn.
 2. Framtida OVK: Planera för framtida OVK-granskningar enligt rekommenderade intervaller för att säkerställa att systemet upprätthåller sin effektivitet och överensstämmer med lagkraven.

Optimera Er Ventilation: OVK, Besiktning för BRF och Expertservice av Ermes Ventilation & Energi

Vi på Ermes är vi specialister på Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) och erbjuder en omfattande service för att säkerställa att ert ventilationssystem håller högsta standard.

OVK-Expertis: Vi genomför OVK för olika typer av fastigheter och är engagerade i att säkerställa att ert ventilationssystem uppfyller alla nödvändiga krav. Om en tidigare OVK blivit underkänd, kan ni lita på oss för att åtgärda eventuella fel eller brister och säkerställa att systemet blir godkänt.

Föreningars Besiktning: Utöver OVK för enskilda fastigheter, erbjuder vi besiktning av bostadsrättsföreningar (BRF) inför kommande OVK. Vår noggranna granskning säkerställer att hela föreningens ventilationssystem är i enlighet med de nödvändiga standarderna.

Ventilationservice: För att upprätthålla optimal prestanda och säkerhet i era ventilationssystem, erbjuder vi professionell service. Det inkluderar rengöring, underhåll och eventuella reparationer för att säkerställa en hälsosam inomhusmiljö.

Vårt dedikerade team av experter är redo att hjälpa er förening eller fastighet för att säkerställa att ventilationen är i toppskick och överensstämmer med gällande lagkrav.

Kontakta oss idag för att boka en OVK-granskning, ventilationsbesiktning för er BRF eller för att diskutera våra ventilationsservicetjänster.

A design of the mechanical Ventilation system of the house

Vilka hus är lämpliga för att installera FTX-system? Hur ser processen ut och är det verkligen värt det? I denna artikel kommer vi att utforska allt du behöver veta om att integrera FTX-system i självdragshus. När det kommer till att samla in offerter och välja ett företag för FTX-installation kan det kännas som en djungel där priser, ljudnivåer och kommunikation varierar markant. Vår erfarenhet visar att det mest betydelsefulla för dig som kund är att hitta en leverantör med en gedigen historik av framgångsrika omvandlingar från självdrag till FTX. I denna artikel kommer vi att belysa installationsprocessen för FTX och besvara vanliga frågor från våra kunder.

Är det lönsamt att investera i en FTX-installation?

Att installera FTX-ventilation i villor och självdragshus erbjuder en betydande fördel genom att skapa ett hälsosamt inomhusklimat. För hus med självdragsventilation finns en risk för fukt- och mögelskador, vilket kan leda till ökade kostnader. En rapport från Anticimex understryker att fuktskador på vinden är vanligare i sådana hus på grund av bristande ventilation.

Äldre hus, särskilt de byggda före 70-talet, har vanligtvis självdragsventilation. Trots att det är en kostnadseffektiv ventilation finns det betydligt bättre alternativ tillgängliga idag. FTX-systemet inte bara förbättrar luftkvaliteten och ger en jämnare temperatur, det erbjuder även:

 • Enastående värmeåtervinning på upp till 80–90%
 • Minskade energikostnader
 • Låga driftkostnader och minimalt underhåll
 • Kliniskt ren luft
 • Fullständig luftomsättning i hela huset varannan timme
 • Förbättrad sömn med betydligt lägre CO2-nivåer.

Det är ett kostnadseffektivt ventilationssystem som skapar det bästa möjliga inomhusklimatet. Hos Ermes Ventilation har vi lång erfarenhet av FTX-installationer i olika typer av hus. Genom att vara en etablerad aktör har vi förmågan att förhandla ner inköpspriserna, vilket resulterar i lägre kostnader för dig som kund.

Vad är steg för steg-processen vid installationen av FTX-system?

Så här går installationen av ett FTX-system till – steg för steg:

Steg 1 – Gratis Hembesök och Behovsanalys

Vi besöker dig för att diskutera dina önskemål och behov utan förpliktelser. Vi granskar även tillgängliga utrymmen för en framgångsrik installation. Under mötet svarar vi på dina frågor och presenterar olika alternativ för att säkerställa en optimal ventilation.

Steg 2 – Offert med Arbetsbeskrivning

Inom kort efter besöket får du en detaljerad offert som specificerar de olika momenten och materialen som kommer att användas. Vi samarbetar med ledande leverantörer av FTX-aggregat för att ge dig full transparens och undvika dolda kostnader.

Steg 3 – Installation av FTX-systemet

När vi kommit överens om en starttid påbörjar vi själva installationen. Vi anlägger rör för avluft och uteluft, oftast genom tak eller gavel med anpassade takhuv eller väggdon. Normalt tar FTX-installationen mellan 4–6 arbetsdagar. Du kan alltid nå oss om du har några frågor under processens gång.

Steg 4 – Justering och Slutlig Genomgång

Efter FTX-installationen justerar vi luftflödena och säkerställer att allt fungerar korrekt. Vi går även igenom underhållsrutiner för ditt nya ventilationssystem och ger dig råd om bästa praxis.

Är det möjligt att implementera FTX-system i hus med självdrag?

Naturligtvis är det möjligt att implementera ett FTX-system i ett hus med självdragsventilation. Det kräver att man identifierar lämpliga utrymmen och passande ytor för att dra ventilationsrör. Vi letar efter möjligheter som hörn eller garderober för att rymma rördragning genom olika våningsplan.

Att genomföra en FTX-installation i ett hus med självdragsventilation är oftast en värdefull investering. Kortsiktigt kanske inte ekonomiskt lönsamt, men fördelarna i form av förbättrat inomhusklimat och välmående är svåra att mäta i pengar. Studier från Svensk Ventilation indikerar också på snabba återbetalningstider. För dem som planerar att bo långsiktigt i sitt hus är det definitivt värt investeringen.

I många fall är installationen av FTX i villor och hus med självdragsventilation relativt enkel. Hos Aerius tar vi helhetsansvar för att skapa ett system som är skräddarsytt för din bostad och konstruerat för långvarig användning.

Med ett FTX-system kan du förvänta dig förbättrad inomhusluft och minskade uppvärmningskostnader. Du har också möjlighet att själv styra ventilationen för att anpassa inomhusklimatet efter årstiderna.

Om du överväger att installera ett FTX-system i ditt hus är du välkommen att kontakta oss. Vi ser till att leverera en framgångsrik lösning för ett hälsosamt inomhusklimat. Vi på Ermes är stolta över att vara ledande inom branschen när det gäller FTX-system. Med vår djupa expertis och gedigna erfarenhet erbjuder vi skräddarsydda lösningar för just era behov. FTX-installationer är inte bara vår specialitet, det är vår passion.